copertina dello statuto definitivo

STATUT
NEOKATEKUMENSKOG PUTA

 

DEKRET PAPINSKOG VIJEĆA ZA LAIKE

STATUT NEOKATEKUMENSKOG PUTA

APPROVAZIONE DIRETTORIO CATECHETICO

PREDSTAVLJANJE inicijatora Neokatekumenskog puta i don Maria Pezzia

KANONSKE NAPOMENE
Mons. Juan Ignacio Arriete Tajnika Papinskog vijeća za zakonodavne tekstove

PONOVNO OTKRIĆE KATEKUMENATA I ODOBRENJE NEOKATEKUMENSKOG PUTA

FOTOGRAFIJE