baracche

Rađa se među siromasima kao plod Drugog vatikanskog koncila

 

IZVORI NEOKATEKUMENSKOG PUTA

POVIJESNA BILJEŠKA